Nabízím :

psychologické poradenství a psychoterapii pro jednotlivce, páry a rodiny

 

Témata, s nimiž můžete do poradny přijít :

 •  neshody, konflikty, neuspokojivý způsob komunikace - využití konfliktu jako možnosti  pro změnu a vývoj  a osvojení si konstruktivních způsobů komunikace
 •  ujasňování životních rolí a kompetencí
 •  náročné i krizové životní  situace a jejich zvládání
 •  vztahové krize - hrozba partnerského rozvratu, rozvodová a porozvodová problematika (nevěry, žárlivost, závislost na partnerovi,  péče o děti, střídavá péče atp.)
 •  fáze vztahu - co v nich můžeme očekávat a jak můžeme využít krize v jednotlivých fázích tak, aby se vztah posunul do dalšího společného období s naplněnými potřebami obou partnerů
 •  problémy v navazování a udržování vztahu
 •  vyrovnávání se se ztrátami
 •  jak žít v nově založené rodině, s dětmi nového partnera
 •  výchovné problémy, potřeby dětí v jednotlivých fázích vývoje jejich osobnosti, sourozenecké konstelace
 •  mezigenerační problémy
 •  zvládání stresu
 •  hledání vlastních zdrojů a způsobů, jak svůj život  udržovat v rovnováze
 •  práce na sobě – sebepoznání, porozumění vzorcům a motivům svého chování, práce s emocemi a možnost sdílení toho, co se ve vás děje, uvědomění si svých silných stránek, ale i limitů, hledání  cest, kterými je možné se vydat k dosažení cíle i alternativních možností a rozšiřování vlastních kompetencí, získání nového pohledu na svoji životní situaci
 •  podpora osobní autonomie
 •  relaxace a práce s tělem a s dechem
 •  psychosomatické potíže

 

Konzultace probíhají v bezpečném prostředí - dle momentální situace, v níž se klient nachází.

 

Profesionální pomoc a podpora je zaměřena :

na hledání možností klienta ke zvládání náročných životních situací, k vytváření prostoru pro osobnostní růst, pro možnost změny, která povede k naplnění potřeb a větší spokojenosti v životě klienta.

 

Při své práci jsem vázaná mlčenlivostí k informacím získaným od klienta.

 

 

Mimo poradenskou a psychoterapeutickou práci působím jako lektorka kurzů zaměřených na :

komunikaci, témata týkající se partnerského vztahu, práci se stresem, syndrom vyhoření,  sebepoznání.